Madrasi Piles Clinic
                Dr. Raj Kumar Baida
                    B.A.M.S(Kanpur)
                    C.A.R.D(Mumbai)

HomeHome Home     Home Contact Us Sitemap
Pahar Ganj Clinic

9418/10, Sadar Thana Road Pahar Ganj, Delhi -110055

Mobile : +91-9990556677


Uttam Nagar Clinic

Opp. Metro Pillar 701, Main Nazafgarh Road, Uttam Nagar, Delhi - 110059

Mobile : +91-9990556677


KHANPUR CLINIC

1530 near Mother dairy tigdi Khanpur

Mobile : +91-9990556677